Hvordan tolke drømmer

 

For hvert enkelt symbol i drømmene kan det være mange tolkninger. Du må velge den tolkningen du synes passer best. Dette er ingen eksakt vitenskap, men for å analysere drømmer mest mulig korrekt må du se på symbolikken på det du legger mest merke til, i tillegg til eventuelle farger i drømmen, og sammenligne dette med helheten i drømmen. 

Når du skal tyde en drøm, trenger du ikke å ta med annet enn det du legger spesielt merke til i drømmen. Hvis du for eksempel drømmer om en bestemt person, analyserer du bare det du biter deg merke i ved denne personen. Plassen der det skjer trenger heller ikke å være det mest vesentlige. Du føler oftest hva som er viktig eller uvesentlig

Fordelen med at du selv tolker drømmene dine er at bare du vet hvilke følelser du hadde i drømmen, hvordan du tenker og hva som er viktig for deg. Når du vet dette blir det mye lettere å tolke drømmen riktig. 

Husk at man blir ikke ekspert på å analysere drømmer den første gangen. 

Det er heller ikke sikkert en drøm trenger å tolkes, da du kan være sanndrømt.

Hvis du drømmer om et symbol du ikke finner i denne boken må du prøve å tenke på hva dette symbolet betyr for deg, og tolke drømmen ut fra dette. Et esel kan for deg for eksempel bety stahet.

 

Eksempel nummer en: Tenk deg at du drømmer du går langs et oransje svømmebasseng sammen med noen du kjenner, plutselig blir du ufrivillig blåst ut i svømmebassenget av et stormkast fra en vifte. Du svømmer til land igjen og blir hjulpet opp av den personen du gikk sammen med. 

Dette kan analyseres slik:

 • Storm symboliserer problemer eller for liten selvsikkerhet.
 • Svømme i svømmebasseng betyr problemer i kjærlighet.
 • Vifte betyr at du må ta det roligere.
 • Oransje betyr blant annet snakke. Grunnen til at jeg valgte ordet snakke er fordi det passer best inn i sammenhengen.
 • Du får hjelp

Helhetlig sett kan denne drømmen bety følgende: Du kan komme til å få problemer i kjærlighetslivet, kanskje på grunn av for liten selvsikkerhet, men du kan ta det med ro, du vil få hjelp av den du gikk sammen med hvis du snakker med vedkommende.

Som sagt, det kommer an på hvordan du følte situasjonen, så hvis du følte situasjonen litt annerledes kan den bety dette: Hvis du ikke tar det rolig kan du få problemer i kjærlighetslivet, men får du problemer vil du få hjelp av den du gikk sammen med hvis du snakker med vedkommende.

Eksempel nummer to: Du drømmer du en dag ser inn i et akvarium og du ser at vannet er skittent og fisken holder på å dø. Du starter å pumpe inn rent vann og du redder dermed fisken. Fiskearten er ubestemmelig.

Dette kan analyseres slik:

 • Død fisk betyr skuffelse, levende fisk i klart vann betyr hell.
 • Urent vann betyr dårlige ting, mens rent vann betyr gode ting.

Helhetlig sett vil denne drømmen bety at du klarer å snu noe som kan bli en skuffelse til noe som er bra.

Eksempel nummer tre: Du er i ferd med å klatre oppover en bratt bakke som er dekt av grønn, myk mose. Plutselig kommer rent vann rennende mot deg. Du tar tak i mosen for å ikke skli, river løs en del av mosen, og avdekker et pinsett laget av gull som ligger under mosen.

Dette kan bety: 

 • Klatre betyr enten økt status eller fremgang i livet.
 • Å bevege seg oppover er et godt tegn.
 • Bakke betyr generelt en hindring.
 • Myk mose betyr lykke i kjærlighet
 • Rent vann er et godt tegn
 • Pinsett symboliserer en ny venn
 • Gull betyr i dette tilfellet fremgang i livet
 • Grønn betyr sannsynligvis glede. Dette er fordi det passer best inn sammen med tolkningen av resten av drømmen.

Denne drømmen kan tolkes slik: Du vil få en ny venn som gjør at du kommer over hindringer og får fremgang i livet. Etter at du har fått denne nye vennen vil du oppleve mye glede, og få lykke i kjærligheten.

Tolkningen av disse eksemplene er bare et forslag, og hvis du er uenig i tolkningen er det bare bra. Drømmetydning er individuelt fra person til person.

Prøv å husk at det er ditt indre som bestemmer drømmene, og du må derfor tolke dem i samsvar med dine egne følelser om drømmen.