Om drømmer

Før jeg beskriver de forskjellige typer drømmer vil jeg gi noen generelle opplysninger.

Drømmene er en kilde til visdom. Tolker du drømmer kan du finne svaret på spørsmål, skille mellom rett og galt, få advarsler eller oppnå personlig utvikling.

Der er oftest i løpet av REM-søvn (Rapid Eye Movement) vi drømmer, men drømmer kan også oppstå under innsovning eller oppvåkning. REM starter cirka 90 minutter etter vi sovner, og kommer deretter med 90 minutters mellomrom. I denne perioden er hjernen meget aktiv, den kan leke seg med nye rare kombinasjoner av ting eller prøve å lære deg noe nytt selv om du ofte husker lite av det.

Grunnen til at drømmer ofte virker ulogiske er at når vi er våkne er den venstre hjernehalvdelen mest aktiv. Denne hjernehalvdelen brukes blant annet til logisk tenking. Når vi drømmer er begge hjernehalvdelene like aktive, og den logiske tenkingen dominerer ikke over fantasien eller intuisjonen.

Uansett hva du drømmer og hvordan du føler deg i drømme. Du hadde ikke drømt hvis det var unyttig og meningsløst. Ifølge både Jung og Freud er det mange universelle symboler som ligger i det kollektivt ubevisste. Disse symbolene kommer ofte frem i drømmer og symboliserer det samme for alle mennesker over hele jorden. En drøm kan derfor prøve å fortelle deg noe fornuftig via symbolikk. Det er her drømmetydningen kommer inn.

Det eldste registrerte tilfellet av drømmetydning finnes i Chester Beatty Papyrusen som stammer fra det 12. Egyptiske Imperium (1991-1786 Før Kristus). Et dokument fra India som heter Atharvaveda inneholder et kapittel om drømmetydning. Dette dokumentet stammer fra cirka år 500 Før Kristus. En veiviser til drømmetydning ble funnet i ruinene til byen Nineveh, i biblioteket til Keiser Ashurbanipal (668-627 Før Kristus). Drømmetydning er også omtalt i Bibelen; Josef tyder drømmene til faraoen (Første Mosebok, 41. kapittel).

Det er mange kjente personer som opp gjennom tiden som skal ha brukt drømmetydning. Disse er blant annet: Platon, Göthe, Shakespeare, Cæsar, Napoleon, Frans av Assisi, Marie Antoinette og Niels Bohr.

Det kan hende at du har problemer med å huske drømmene dine. Det som kan hjelpe på dette er å si til deg selv før du sovner ”nå må jeg huske det jeg drømmer”. Prøv så å tenk aktivt for å finne ut hva du har drømt når du våkner. Etter en tid bør du begynne å huske drømmene dine.

En annen ting du bør gjøre er å skrive en drømmedagbok. Hvis du gjør det vil du kunne se hvordan drømmene utvikler seg og om du gjør det riktige i livet. Du vil også huske viktige ting drømmene har prøvd å si deg.

Noen drømmer i sort-hvitt, mens andre drømmer i farger. Drømmer du i farger bør du ta med fargene i tolkningen av drømmene dine, hvis de er en vesentlig del av drømmen.

Det kan hende du drømmer om ting du gjør ofte, eller er meget opptatt av. Disse drømmene trenger ikke å ha noen betydning.

Drømmer kan bety mye, men de symboliserer ofte ting som sannsynligvis kommer til å skje i fremtiden. Det er dette som er viktig å huske på når du tolker drømmer. Hvis du finner ut hva som sannsynligvis kommer til å skje, kan du også forandre fremtiden hvis du ønsker det. For å gi et eksempel: Hvis du drømmer at du kommer ut for en bilulykke på ett bestemt sted, og du alltid er forsiktig på dette stedet vil du unngå den ulykken. Du har dermed endret fremtiden.

Det du drømmer om trenger ikke å skje den samme dagen, det kan gå lang tid før tingene sannsynligvis vil skje.

Den franske profeten Nostradamus skal ha sagt at grunnen til at han spådde fremtiden var for å advare folk slik at de kan unngå det som sannsynligvis kommer til å skje. Grunnen til at det virker som om hans spådom om den syvende måned i 1999 har slått feil, trenger ikke å være at han har tatt feil, det kan være fordi menneskene på jorden har endret fremtiden.

Du kan også spørre drømmene om hjelp til å finne løsninger på et problem. Hvis du tenker på et problem når du legger deg får du ofte svaret via symbolikk.