Drømmesymboler

 

Her er det mulighet for å søke blant nesten 3000 drømmesymboler.

 

Skriv inn et ord, helt eller delvis, i søkefeltet eller trykk en bokstav i den alfabetiske indeksen for å få en klikkbar liste over drømmesymboler.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Begravelsesagent :

Ser du en begravelsesagent vil noen prøve å provosere deg. Bærer vedkommende en kiste kan du miste jobben på grunn av din oppførsel. Er du begravelsesagenten vil du få økt status.