Drømmesymboler

 

Her er det mulighet for å søke blant nesten 3000 drømmesymboler.

 

Skriv inn et ord, helt eller delvis, i søkefeltet eller trykk en bokstav i den alfabetiske indeksen for å få en klikkbar liste over drømmesymboler.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Fugl :

Fugler er generelt et godt tegn hvis de har fine farger, flyr og synger. Døde fugler kan bety en periode med skuffelser og bekymringer. Sitter fuglen i et bur har du ikke nok frihet selv, eller så lar du ikke noen av dine nærmeste få nok frihet. Hvis du ser fugler som hekker vil dette bety at din suksess blir utsatt. Et tomt reir er en advarsel mot å blande seg inn i andres krangler. Å drømme at du mater fugler vil si at du vil få en stor økonomisk gevinst i nærmeste fremtid, noe som er en oppmuntring til å fortsette med det du driver med for øyeblikket. En fugl som er gul bringer hell. Er du en fugl og blir jaget eller jaktet på, er du redd for å binde deg i et forhold.