Drømmesymboler

 

Her er det mulighet for å søke blant nesten 3000 drømmesymboler.

 

Skriv inn et ord, helt eller delvis, i søkefeltet eller trykk en bokstav i den alfabetiske indeksen for å få en klikkbar liste over drømmesymboler.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Jorde :

Et grønt jorde symboliserer overflod og lykke. Hvis jordet er pløyd vil du få økt rikdom. Et harvet jorde betyr at du vil lykkes i noe som du har arbeidet lenge for. Skulle jordet derimot ha vissent gress eller lignende kan du få en periode der ting går dårlig.