Drømmesymboler

 

Her er det mulighet for å søke blant nesten 3000 drømmesymboler.

 

Skriv inn et ord, helt eller delvis, i søkefeltet eller trykk en bokstav i den alfabetiske indeksen for å få en klikkbar liste over drømmesymboler.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Menneskemengde :

En menneskemengde kan symbolisere mye, men her er noen betydninger: Føler du deg hjelpeløs i menneskemengden kan dette bety at du har store problemer. En menneskemengde som oppfører seg ordentlig kan symbolisere mennesker som er likeverdige med deg. Talte du til mengden og likte det, kan dette bety at du liker sladder. En menneskemengde som blir underholdt symboliserer gode venner. Hvis de er aggressive eller lignende kan du komme til å miste en venn. Hvis du prøver å overdøve menneskemengden, eller ingen hører deg, vil du komme til å sette dine egne interesser foran andres. Se eventuelt tale