Drømmesymboler

 

Her er det mulighet for å søke blant nesten 3000 drømmesymboler.

 

Skriv inn et ord, helt eller delvis, i søkefeltet eller trykk en bokstav i den alfabetiske indeksen for å få en klikkbar liste over drømmesymboler.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Offer :

Var du et offer for noe kan du enten bli undertrykt, eller så kan forholdene i din familie bli anspent. Ble en annen et offer på grunn av deg gjør du noe du ikke bør gjøre.